Přeskočit na obsah

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – BESEDA SE SPISOVATELKOU HELENOU VRÁBKOVOU

Listopadová Literární kavárna přivítala v domově seniorů spisovatelku Helenu Vrábkovou. Téma besedy bylo blízké našim uživatelům, neboť se neslo v duchu „Co věděly naše babičky a na co my jsme zapomněli“. Helena Vrábková vyprávěla o tom, jak se žilo v dobách minulých na venkově v Pošumaví. Nezapomněla zmínit také recepty s vůní vzpomínek. Literární kavárna byla velmi inspirující a každý zavzpomínal na svou babičku a její „babské rady“.