Přeskočit na obsah

Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Česká a ZŠ Zlatá stezka

V měsíci lednu navštívily domov seniorů děti z mateřské školy Česká a ZŠ Zlatá stezka. Při každé jejich návštěvě je do domova přinesena radost, dětský smích, štěbetání i vzájemná náklonnost. Při prvním společném setkání vyráběly děti společně s našimi uživateli krmítka pro ptáčky. Karton nebo smrkovou šišku pomazaly medem či sádlem a obalily je v zrníčkách obilí a následující týden rozvěsily ptačí pochutiny na stromy v zahradě domova seniorů. Po tomto úkolu se přesunuly do jídelny domova, kde společně s našimi uživateli vyráběly koláž na téma zvířata v lese. Úkolem bylo přiřadit k vybraným zvířatům žijícím v českých lesích zdroj obživy – šípky, bukvice, obilí, seno apod. Při posledním setkání vyráběly děti společně se seniory karnevalové masky. Toto tvoření bylo zábavné a hravé, neboť všude se leskly třpytky či barevné zdobení.

Poslední lednové pondělí nás navštívily děti ze ZŠ Zlatá stezka a společně s našimi uživateli vyráběly papírové sněhuláky, povídaly si a smály. Všichni se radovali ze společné práce, protože mezigenerační setkání je příjemné nejen pro děti, ale také pro naše seniory.