Přeskočit na obsah

POZDRAV LÁSKY A POŽEHNÁNÍ S LENKOU KRIŠTOFOVOU A P. TOMASEM VAN ZAVRELEM

Letní program s názvem Pozdrav lásky a požehnání naplněný pásmem známých a méně známých českých písniček a krátkých příběhů k povzbuzení. Vystoupení se odehrávalo v zahradě domova seniorů, proto přilákalo k zastavení kolemjdoucí i lidi bydlící v blízkém okolí domova. Na závěr svého hudebního programu požehnal páter Tomas domovu, samotným uživatelům i zaměstnancům.