Přeskočit na obsah

VÁNOČNÍ KONCERT 2021 S P. VAVŘINCEM SKÝPALOU

Před vánočními svátky jsme v domově seniorů měli možnost přivítat P. Vavřince Skýpalu v doprovodu jeho hudební skupiny. Skvělý farář je autorem muzikálu Příběh nezištné lásky, a píše také rockovou operu s biblickou tématikou. V domově jsme si však poslechli krásné české vánoční písničky a společně jsme si zazpívali. Naladili jsme se na vánoční atmosféru.