Přeskočit na obsah

Klinické pracoviště

PRAXE STUDENTŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY – TEOLOGICKÁ FAKULTA

Od 1. prosince 2012 je Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice klinickým pracovištěm Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Teologické fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta a Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice uzavřeli Smlouvu o spolupráci a jsou vedeni společným zájmem o zajišťování výchovy budoucích sociálních pracovníků.

PRAXE STUDENTŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY – TEOLOGICKÁ FAKULTA
Od 1. prosince 2012 je Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice klinickým pracovištěm Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Teologické fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta a Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice uzavřeli Smlouvu o spolupráci a jsou vedeni společným zájmem o zajišťování výchovy budoucích sociálních pracovníků.

CÍL A NÁPLŇ PRAXE
Cílem odborné praxe je ověření teoretických znalostí získaných během studia, nácvik praktických dovedností, seznámení se s poskytovanými službami a rozvoj profesionálních kompetencí umožňujících úspěšné uplatnění absolventa na trhu práce.

Praxe studentů na sociálně-aktivizačním úseku bude praxí zaměřenou na porozumění provozu úseku, na vedení dokumentace uživatelů, agendy zařízení, administrativu (porozumět financování, seznámit se s předpisy, umět uživatele přijmout do zařízení, zaevidovat úmrtí, spravovat jeho finanční prostředky), poznat skupinovou i individuální práci s uživatelem.

Student se seznámí v praxi s novodobými koncepty péče a aktivizacemi.

OSTATNÍ INFORMACE
Nástup na praxi, která se bude konat na sociálně-aktivizačním úseku, se uskuteční v 8,00 hodin, č. kanceláře 1.73 – kancelář sociálních pracovnic.

S sebou si praktikant přinese psací potřeby, vhodný oděv a vhodnou obuv na přezutí.

Každý praktikant si písemně zformuluje cíle, s nimiž na praxi přichází.

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Ivana Bílková, DiS. – vedoucí sociální pracovnice
tel.: 388 310 640, 702 283 721, e-mail: socialni@domovseniorupt.cz

PRAXE STUDENTŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY – ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA

Od 1. října 2008 je Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice klinickým pracovištěm Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta a Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice uzavřeli Smlouvu o spolupráci a jsou vedeni společným zájmem o zajišťování výchovy budoucích zdravotnických, sociálních a zdravotně sociálních pracovníků, snahou o zlepšování podmínek pro studující v těchto oborech a v neposlední řadě péčí o rozšiřování možností vědecké a pedagogické práce svých vlastních zaměstnanců.

PRAXE STUDENTŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY – ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA
Od 1. října 2008 je Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice klinickým pracovištěm Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta a Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice uzavřeli Smlouvu o spolupráci a jsou vedeni společným zájmem o zajišťování výchovy budoucích zdravotnických, sociálních a zdravotně sociálních pracovníků, snahou o zlepšování podmínek pro studující v těchto oborech a v neposlední řadě péčí o rozšiřování možností vědecké a pedagogické práce svých vlastních zaměstnanců.

CÍL A NÁPLŇ PRAXE
Cílem odborné praxe je ověření teoretických znalostí získaných během studia, nácvik praktických dovedností, seznámení se s poskytovanými službami a rozvoj profesionálních kompetencí umožňujících úspěšné uplatnění absolventa na trhu práce. Praxe studentů na sociálně-aktivizačním úseku bude praxí zaměřenou na porozumění provozu úseku, na vedení dokumentace uživatelů, agendy zařízení, administrativu (porozumět financování, seznámit se s předpisy, umět uživatele přijmout do zařízení, zaevidovat úmrtí, spravovat jeho finanční prostředky), poznat skupinovou i individuální práci s uživatelem.

Praxe studentů na ošetřovatelském úseku bude praxí zaměřenou na seznámení se s ošetřovatelskými postupy, se zdravotnickou problematikou, s náplní práce ošetřovatelského personálu, zdravotních sester i fyzioterapeuta.

Student se seznámí v praxi s novodobými koncepty péče a aktivizace: Smyslovou aktivizaci podle Lore Wehner, Bazální stimulaci, Validaci podle Naomi Feil a Zahradní terapií.

OSTATNÍ INFORMACE
Nástup na praxi, která se bude konat na sociálně-aktivizačním úseku, se uskuteční v 8,00 hodin, č. kanceláře 1.73 – kancelář sociálních pracovnic.

Student, který bude konat praxi na ošetřovatelském úseku, se bude hlásit v 8,00 hodin u vrchní sestry – kancelář č. 3.57.

S sebou si praktikant přinese psací potřeby, vhodný oděv a vhodnou obuv na přezutí.

Každý praktikant si písemně zformuluje cíle, s nimiž na praxi přichází.

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Ivana Bílková, DiS. – vedoucí sociální pracovnice
tel.: 388 310 640, 702 283 721, e-mail: socialni@domovseniorupt.cz
Pavlína Höschlová – vrchní sestra
tel.: 384 391 744, e-mail: vrchnisestra@domovseniorupt.cz