Přeskočit na obsah

O nás

HISTORIE

Prachatický domov vznikal v pohnutých dobách okupace v roce 1939 a jeho základy byly položeny Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského dne 1. května 1939 pod názvem „Pflegeanstalt Neumanneum,“ s celkovou kapacitou sto lůžek. Ani po odchodu Němců se nezměnil charakter ústavu, jehož účelem zůstávala i nadále péče o staré občany českými řeholními sestrami a českým personálem. V následujících letech byl několikrát měněn název a v roce 1960 přešel ústav, který dosud patřil pod správu Ústřední České katolické Charity v Praze na Okresní národní výbor Prachatice. Usnesením plenárního zasedání rady ONV Prachatice byl zřízen a ekonomicky začal domov působit od 1.1.1976 jako Okresní ústav sociálních služeb v Prachaticích.

Zrušením okresním úřadů došlo ke změně zřizovatele, kterým se od 1.1.2003 stal Jihočeský kraj. Ke stejnému datu se změnil také název příspěvkové organizace na Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice. V roce 2002 byla dokončena stavba nové budovy a dne 11.4.2003 byla slavnostně otevřena.

Domov seniorů nese název po prachatickém rodákovi Mistru Křišťanovi z Prachatic, který se narodil asi roku 1366. Proslavil se jako profesor na pražské univerzitě a jeho vědecká díla nezůstala jen českou záležitostí, ale přispěla k rozvoji tehdejší evropské vědy.