Přeskočit na obsah

Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a vnitřní směrnicí zřizovatele Jihočeského kraje č. SM/18/RK, v platném znění.

Zakázky malého rozsahu, a to s předpokládanou hodnotou plnění od 100 tis. Kč do 400 tis. Kč zadává Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice pouze jednoduchým výběrem nejméně ze tří nabídek, ke kterému je zpracován písemný záznam.

Zakázky s předpokládanou hodnotou větší než 400 tis.Kč jsou zadávány plně v souladu s výše uvedenými předpisy.

Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj