Přeskočit na obsah

KONCERT PRO POTĚŠENÍ DUŠE – TOMAS VAN ZAVREL A LENKA KRIŠTOFOVÁ

Koncert pro potěšení duše – Tomas van Zavrel a Lenka Krištofová

Atmosféra čtvrtečního odpoledne byla velmi příjemná – vše začalo v prázdninové kavárně, kde si uživatelé pochutnali na dobrém zákusku, poté se přesunuli do spodní části zahrady, kde byl připraven hudební program Tomase van Zavrela a Lenky Krištofové. Tito dva umělci s kytarami navštívili domov seniorů, aby potěšili přítomné na duši i na duchu. Koncert pro potěšení duše byl naplněn pásmem známých i méně známých českých písniček a krátkých příběhů    k povzbuzení.