Přeskočit na obsah

Mezigenerační setkání

Po prázdninové odmlce a zářijovém seznamování dětí s prostředím školy a školky, se opět vracíme k mezigeneračním setkáním v domově seniorů. A s radostí musíme říci, že se rozrůstáme – kromě MŠ Česká a ZŠ Zlatá stezka, se k nám přidaly děti z Montessori družiny při ZŠ Národní. To je radosti, smíchu, povídání i objetí. V měsíci říjnu jsme se potkali s dětmi celkem desetkrát a témat pro společné potkání jsme měli několik. S těmi nejmenšími jsme vzpomínali na to, jaké byly prázdniny, nezapomněli jsme ani na tradice svatohavelského posvícení – zdobení hnětýnek, na cvičení s hudbou a míčky či na strašidelný Halloween. S dětmi ze základních škol jsme vytvářeli podzimní výzdobu, pekli a zdobili posvícenské hnětýnky. U práce „babičky“ vzpomínaly a předávaly zkušenosti a tradice, které doma na posvícení dodržovaly. Děti byly zaposlouchané do příběhů z vesnic, tu a tam se ptaly, ale spíše sbíraly informace o říjnovém svátku hojnosti. Připravovali jsme se i na dlouhé zimní večery, neboť jsme krájeli jablka na křížaly – ty jistě budou k chuti pro nadcházející období. A i s těmi největšími jsme strašili – vydlabané strašidelné dýně zdobí zahradu domova seniorů.