Přeskočit na obsah

Pásmo písniček, básniček a tanečků v podání dětské skupiny Portusáček

… se neslo v masopustní atmosféře, proto nechyběly dětské masky, vystoupení plné písniček, básniček a tanečků. Přidanou hodnotou byly dětmi rozdávané masopustní koblížky. Setkání s dětskou skupinkou, která nás okouzlila svou roztomilostí, se vydařilo a my se těšíme na další potkání.