Přeskočit na obsah

VÝLET VLÁČKEM DO NOVÉ BYSTŘICE

Výlet vláčkem do Nové Bystřice

Letošní výletní sezóna byla zahájena. Uživatelé domova seniorů se vydali na celodenní výlet do Nové Bystřice, kde se konaly Dny s bystřickou párou. Zahájení akce proběhlo příjezdem parní lokomotivy do vlakové stanice v Nové Bystřici. Dále uživatelé shlédli vystoupení pěveckého sboru Mňoukáček z novobystřické mateřské školy a mažoretek ze Studia Dačice. Den byl zakončený samotnou jízdou v parní lokomotivě a poslechem písniček v podání Počátecké dechovky. Výlet se vydařil, počasí přálo a domů jsme odjížděli plní zážitků a radosti.