VÝLET VLÁČKEM DO NOVÉ BYSTŘICE

Výlet vláčkem do Nové Bystřice

Letošní výletní sezóna byla zahájena. Uživatelé domova seniorů se vydali na celodenní výlet do Nové Bystřice, kde se konaly Dny s bystřickou párou. Zahájení akce proběhlo příjezdem parní lokomotivy do vlakové stanice v Nové Bystřici. Dále uživatelé shlédli vystoupení pěveckého sboru Mňoukáček z novobystřické mateřské školy a mažoretek ze Studia Dačice. Den byl zakončený samotnou jízdou v parní lokomotivě a poslechem písniček v podání Počátecké dechovky. Výlet se vydařil, počasí přálo a domů jsme odjížděli plní zážitků a radosti.